Drøbak Næringspark

bygget
Mange solide leietager er nå på plass, leietagere som alene er en destinasjon. Det kommer flere bilrelaterte leietagere foruten en døgnåpen bensinstasjon.

Fredag 4.6 2015 ble byggvarehuset Byggmax offisielt åpnet i Drøbak Næringspark!

ByggMax

Bygmaxaapning_LystadSnorklipping Byggmax style!
Varaordfører Rita Hirsum Lystad foretok den høytidelige åpningen ved å sage over 4-toms reisverk. Se mediaomtale av begivenheten under Nytt i Pressen

Nå er det anledning til å bli med å drive forretning i et område som er i betydelig vekst og som innen kort tid vil være den viktigste kommunikasjonsåren mellom Øst-og Sør og Vest Norge med en prognostisert trafikk på nivå med E6 om få år. Og ikke minst å kunne være med å påvirke og skredddersy deres lokaler. Se kart over lokaliseringen.

SVV prosjekterer et mulig nytt løp i Oslofjordtunellen. Ferdigstillelse 2017

Comments are closed.