Ved Oslofjordtunnelens utløp, like ved innfartsparkeringen til Drøbak, ligger området Måna bestående av store arealer regulert til næringsdrift.

Her er Drøbak Næringspark allerede etablert, og flere større prosjekter er under planlegging i området.

Drøbak Næringspark kan nyttes til plasskrevende varer i kombinasjon med detaljhandel, industri og lager, og er pr i dag fullt utleid.

Comments are closed.