Beliggenhet og trafikk

Drøbak Næringspark ligger på Måna i Frogn Kommune. Frogn har 16 000 innbyggere og  3 000 hytter. Frogn rangerer  i øverste del av innteketsnivå pr innbygger  i Norge.

BEFOLKNING OG OMRETNING I REGIONEN

Område Ca befolkning Ca detaljomsetning
pr innbygger
Ca omsetning
pr. år
Vestby 15 500 75 000 1 162 500 000
Ski 29 500 91 000 2 684 500 000
Ås 18 000 95 000 1 710 000 000
Frogn 15 000 63 000 976 500 000
Nesodden 18 000 40 000 720 000 000
96 500 7 253 500 000

BEFOLKNING OG HYTTER I OMRÅDET FRA HOLTERVEIEN 4B

  • Innenfor 5 minutter: befolkning ca 13 000 og i tillegg ca 700 hytter
  • Innenfor 10 minutter: befolkning ca 16 000 og i tillegg ca 2 150 hytter
  • Innenfor 15 minutter: befolkning ca 31 000 og i tillegg ca 2 700 hytter
  • Innenfor 20 minutter: befolkning ca 390 000 og i tillegg ca 2 900 hytter

Tallene over er basert på tall fra SSB og Akershus Fylkeskommune.
Omsetningstallene er eksklusiv omsetning av kjøretøy, drivstoff, og eks. mva.

Måna er et spennende alternativ for både små og store bedrifter som ønsker egne, skreddersydde lokaler i nærhet til Oslo, Drammen, Drøbak, Ås, Vestby og Ski. Beliggende ved RV23/E64 og kort vei til E6 og E18.

 

Nøkkelinformasjon

ADRESSE OG MATRIKKEL
Holtbråtveien 38-42, 1449 Drøbak.
Gnr. 20, bnr. 161 i Frogn kommune (knr. 0215).
Det pågår en sammenslåingsprosess av flere gnr/bnr.

OM EIENDOMMEN
Nyoppført handelseiendom utleid til Biltema og Byggmax. Byggmax leier ca. 5.600 m² fordelt på innvendig butikkområde på ca. 800 m², kaldtlager ca. 1.000 m² samt ca. 3.800 m² utelager & biloppstillings- plasser. Biltema leier et varehus på ca. 3.340 m². Felles parkering på 88 utendørs parkeringsplasser.
Bygget til Byggmax er oppført i 2015 mens bygget til Biltema er oppført sommer/høst 2016.

BELIGGENHET
Drøbak Næringspark ligger på Måna i Frogn Kommune. Bygget er ligger like ved hovedinnfartsåren til Drøbak og er lett tilgjengelig med bil, samt offentlig kommunikasjon. Det er busstopp og innfartsparkering rett ved eiendommen.

I umiddelbar nærhet er Riksvei 23 og nedkjøringen til Oslofjordtunnelen. Det er vedtatt politisk et nytt løp i tunnelen som skal gå parallelt med det eksisterende.

Hele Måna-området på totalt ca. 700 dekar er ferdig regulert til næringsareal.

 

Kartet under viser biltrafikk (ÅDT – gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde) på veiene forbi og ved eiendommen i 2016.

NEDSLAGSFELT
Kundegrunnlaget til Biltema og Byggmax oppfattes å være Frogn, Nesodden, deler av Ås og Vestby samt Hurumlandet mot Drammen på den andre siden av fjorden.

FROGN KOMMUNE HAR ET BETYDELIG VEKSTPOTENSIAL
Det er per i dag ca. 16.000 innbyggere i Frogn kommune. Veksten i byggeaktiviteten har vært lav de siste årene blant annet som følge av flaskehalser i kommunen (dårlig bemannet byggesaksavdeling).

Dette er noe kommunen har tatt tak i og det er i dag mer enn 2.000 boliger prosjektert for fremtidig utbygging som igjen ventes å gi et ytterligere løft i kundegrunnlaget.

 

Oslofjordforbindelsen

Regjeringen har vedtatt nytt tunnelløp i Oslofjordtunellen. Reguleringsplaner er ferdig utarbeidet  og vedtatt i begge berørte kommuner: Frogn og Hurum.
I Nasjonal transport plan for 20018/19 er det avsatt midler til bygging av nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen. Samferdselsminister Solvik Olsen skal ta beslutning vedr. oppstart i 2018.

Mer informasjon på linkene under:
https://www.nrk.no/buskerud/toi-direktor_-bedrer-sikkerheten-1.13555623
https://www.dn.no/nyheter/2017/06/12/1142/Oslo/samarbeidspartiene-enige-om-nytt-tunnellop-ikke-bro-over-oslofjorden

 

Kommunikasjon

INNFARTSPARKERING
De 61 parkeringsplassene, lokalisert ved Frogn videregående skole, ble klare til å tas i bruk i februar 2017.

I tilknytning til innfartsparkeringen er det også etablert en ny busslomme i retning Drøbak.

På Måna har det vært behov for en innfartsparkering for å redusere gateparkeringen i Heer-området og bruken av parkeringsplassene ved Frogn videregående skole. Nå har reisende som skal med buss til/fra Oslo eller i retning Drøbak et egnet sted å sette fra seg bilen, sier Vibeke Malvik, byggeleder i Statens vegvesen.

Innfartsparkeringen ved Frogn videregående skole har 61 plasser, hvorav syv for EL-bil med lademulighet, fem for bevegelseshemmede.

Kilde: Statens vegvesen https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordforbindelsen/Nyhetsarkiv/ny-innfartsparkering-ved-frogn-videreg%C3%A5ende-skole-i-oppeg%C3%A5rd

BUSSTOPP RETT VED EIENDOMMEN
Eiendommen og området kan enkelt nås med buss fra flere ulike steder da flere busser stopper rett ved eiendommen.

Følgende busser stopper ved eiendommen:
500E Drøbak/Seiersten/Måna/Oslo.
506 Klommestein/Måna.
510 Måna/Ski
560 Seiersten/Måna Dal/-Nesoddtangen
575 Seiersten/Måna/Nesoddtangen

Området har tidligere kun hatt busslomme i retning Oslo på fylkesveg 152, men nå er det bygget en busslomme i retning Drøbak.

Comments are closed.